Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)

Aan
Kwarts & Co
Rijksweg 48
6271 AG  Gulpen
Nederland
infor@kwartsenco.nl
tel +31 (0) 43 450 6304

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):— Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                      — Bestelnummer :

 
—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 
— Naam/Namen consument(en)

 
— Adres consument(en) :

  

— IBAN Rekeningnummer:

 
— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

  

— Datum(DD-MM-YYYY):

 
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.