Aantasting van hout door insecten of schimmels is de schrik van elke bewoner van een wat oudere woning of eigenaar van een historisch gebouw. Insecten en schimmels zijn in staat om aan houtconstructies aanzienlijke schade aan te richten en wanneer er sprake is van actieve aantasting dan is het noodzakelijk om maatregelen te nemen zodat de verdere achteruitgang een halt toegeroepen wordt. Vocht speelt in de meeste gevallen een cruciale rol bij het ontstaan van schade door schimmels of insecten. In de eerste instantie is het dus van belang om er voor te zorgen dat het hout zo droog mogelijk blijft of wanneer het nat is geworden het ook weer snel kan drogen.Ter voorkoming van schade aan hout speelt de keuze van het juiste verftype een belangrijke rol; wij zijn om verschillende redenen een groot voorstander van het gebruik van de klassieke, zuivere lijnolieverven omdat deze een ongeevenaard goede vochtregulering hebben wat erg belangrijk is om hout gezond te houden. Meer informatie over de eigenschappen van lijnolieverven is o.m. op de Ottosson pagina's te vinden.