het kiezen van de juiste kleur

Omdat kleur niet absoluut is maar sterk beïnvloedt wordt door omgeving en lichtval adviseren we altijd om een proefvlak op te zetten. Dit is de enige manier om te kunnen beoordelen of de uitgezochte kleur het gewenste resultaat oplevert. We adviseren om de kleurproef niet direct op de wand te zetten maar op een stuk board of karton.