verwijderen van oude lijnolieverflagen

verwijderen van oude lijnolieverflagen

veilig en effectief verwijderen van oude (lijn-)olieverflagen.

De beste lijnolieverven worden tegenwoordig uitsluitend op basis van natuurlijke en ongiftige grondstoffen gemaakt. Dit was in het verleden wel anders. Tot de 2e wereldoorlog werden er vaak pigmenten gebruikt op basis van giftige zware metalen zoals bijvoorbeeld loodwit en loodmenie. Loodhoudende pigmenten zijn zeer schadelijk voor de gezondheid waarbij absoluut moet worden voorkomen dat deze worden ingeademd.

Voor het verwijderen van oude verflagen van bijvoorbeeld vloeren en deuren wordt vaak gebruikt gemaakt van een schuurmachine. Door de warmte die ontstaat bij het schuren wordt de lijnolie kleverig met als resultaat dat het schuurpapier al binnen de kortste tijd vol met verfresten zit en vervangen moet worden. Daarnaast is het schuurstof zeer schadelijk voor de gezondheid en zal een zeer goede stofafzuiging (stofklasse H) noodzakelijk zijn, deze apparatuur is echter kostbaar en wordt slechts zelden door particulieren gebruikt.

Omdat het verwijderen van de oude lijnolieverf door middel van schuren een moeizame en gevaarlijke klus is adviseren wij om hiervoor een speciaal afbijtmiddel te gebruiken. Kreidezeit heeft speciaal voor het verwijderen van lijnolieverf een ecologisch afbijtmiddel ontwikkeld. De afbijtpasta is zeer effectief en bij het gebruik ervan komen geen schadelijke stoffen vrij. De pasta kan meermaals gebruikt worden en is daardoor zuinig in gebruik.

Kreidezeit Afbijtmiddel is op basis van een aantal logende stoffen. Door de alkaliteit (hoge pH) van het afbijtmiddel kan dit verkleuring van het hout tot gevolg hebben. Vooral looizuurhoudende houtsoorten als eiken worden donker na behandeling met dit afbijtmiddel (te vergelijken met het effect van roken met ammoniak). Grenen en andere houtsoorten kunnen ook van kleur veranderen door het gebruik van dit product. Daarom adviseren we om altijd een proef op te zetten om te beoordelen of de eventuele kleurverandering acceptabel is.

Door de hoge pH van het product is het noodzakelijk om tijdens de verwerking een veiligheidsbril en handschoenen/beschermende kleding te dragen. Omdat er geen schadelijke dampen vrijkomen is adembescherming niet noodzakelijk.

sorteer op:
sorteer op: